دهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: ۳۰ مهر ۱۳۸۱ - ۳ آبان ۱۳۸۱

مکان
تهران

دسته بندی‌ها


دهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در آبان‌ماه ۱۳۸۱ برگزار شد.

 

برنامه کنگرهتصاویر کنگره

پیوست‌ها

دیدگاهتان را بنویسید