دوازدهمین همایش سالانه انجمن ارتوپدی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات

بارگذاری نقشه...

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹ آذر ۱۳۹۵

مکان
بیمارستان امام خمینی

دسته بندی‌ها


موضوع: ارتوپدی سالمندان
برگزارکنندگان: انجمن ارتوپدی حوادث و صدمان اندامها و ستون فقرات، دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: ۱۷ الی ۱۹ آذر ۱۳۹۵
مکان برگزاری: تهران، بیمارستان امام خمینی

دیدگاهتان را بنویسید