دوازدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: ۷ مهر ۱۳۸۳ - ۱۰ مهر ۱۳۸۳

مکان
تهران

دسته بندی‌ها


دوازدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در مهرماه ۱۳۸۳ برگزار شد.

 

برنامه کنگرهتصاویر کنگره

 

پیوست‌ها

پاسخی بگذارید