دوازدهمین کنگره اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان

بارگذاری نقشه...

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹ آذر ۱۳۹۵

مکان
بیمارستان کودکان مفید

دسته بندی‌ها


برگزارکننده: گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان برگزاری: ۱۶ الی ۱۹ آذر ۱۳۹۵
مکان برگزاری: تهران، بیمارستان کودکان مفید

http://ped.sbmu.ac.ir/

دیدگاهتان را بنویسید