شانزدهمین کنگره طب فیزیکیف توانبخشی و الکترودیاگنوز

بارگذاری نقشه...

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: ۲۳ آذر ۱۳۹۱ - ۲۵ آذر ۱۳۹۱

مکان
دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دسته بندی‌ها


شانزدهمین کنگره طب فیزیکیف توانبخشی و الکترودیاگنوز در آذرماه ۱۳۹۱ برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید