نخستین همایش دانشجویی کشوری تروما دانشگاه علوم پزشکی آجا

Loading Map....

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: 24 آذر 1395

مکان
سالن همایش دانشکده پرستاری آجا

دسته بندی‌ها


برگزارکننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آجا
زمان برگزاری: ۲۴ آذر ۱۳۹۵
ارسال خلاصه مقالات: ۱۵ مهر ۱۳۹۵
مکان برگزاری: تهران، سالن همایش دانشکده پرستاری آجا

دیدگاهتان را بنویسید