نوزدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

بارگذاری نقشه...

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: ۲۵ مهر ۱۳۹۰ - ۲۹ مهر ۱۳۹۰

مکان
تهران

دسته بندی‌ها


نوزدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در مهرماه ۱۳۹۰ برگزار شد.

 

پوستر کنگرهتصاویر کنگره

دیدگاهتان را بنویسید