پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب‌شناسی ایران

نقشه موجود نیست

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: ۱۵ آبان ۱۳۹۲ - ۱۷ آبان ۱۳۹۲

دسته بندی‌ها


پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب‌شناسی ایران در آبان‌ماه ۱۳۹۲ برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید