پنجاه و پنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان خراسان

Loading Map....

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: 16 آذر 1395 - 19 آذر 1395

مکان
دامنشگاه علوم پزشکی مشهد

دسته بندی‌ها


همکاران گرامی جراحان ارتوپدی

پنجاه و پنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان خراسان با عنوان تکنیک های جراحی کم تهاجمی ،۱۶ تا ۱۹ آذرماه با امتیاز بازآموزی برای تمامی شاخه های جراحی همزمان با انتخابات جامعه جراحان ایران شاخه خراسان در بیمارستان قائم مشهد برگزار می گردد.
برنامه ارتوپدی
Techniques in minimal invasive & arthroscopic surgery
با احترام
دکتر ابراهیم زاده، دبیر برنامه

١۵ امتیاز بازاموزی
سایت ثبت نام کنگره:
www.ircme.ir
سایت کنگره جهت ارسال مقالات:
www.iras-khorasan.org

congress-55

دیدگاهتان را بنویسید