کارگاه نقد و داوری مقالات علمی

بارگذاری نقشه...

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: ۴ بهمن ۱۳۹۷

مکان
انجمن جراحان ارتوپدی ایران

دسته بندی‌ها


همکاران گرامی

کارگاه نقد و داوری مقالات علمی روز ۵شنبه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ در دفتر انجمن جراحان ارتوپدی ایران برگزار خواهد شد.

مدرس: دکتر پیام کبیری

دکترای اپیدمیولوژی بالینی

 

دیدگاهتان را بنویسید