کنفرانس انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی ایران

بارگذاری نقشه...

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

مکان
بیمارستان شریعتی

دسته بندی‌ها


*برنامه علمی* کنفرانس فصلی زمستان، انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران
زمان: پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
مکان: بیمارستان شریعتی

دیدگاهتان را بنویسید