کنفرانس علمی مهرماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران | پنجشنبه ۴ مهر

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: ۴ مهر ۱۳۹۸

مکان
انجمن جراحان ارتوپدی ایران

دسته بندی‌ها


همکاران گرامی
کنفرانس علمی مهرماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ پنجشنبه ۴ مهرماه در محل انجمن برگزار خواهد شد.

پاسخی بگذارید