کنفرانس علمی یکروزه سالمندان

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: ۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۵ خرداد ۱۳۹۶

مکان
ارومیه

دسته بندی‌ها


کنفرانس علمی یک روزه سالمندان در ارومیه برگزار می‌شود.

پاسخی بگذارید