یازدهمین همایش انجمن مفصل ایران

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: ۱۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴ تیر ۱۳۹۸

مکان
مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

دسته بندی‌ها


یازدهمین همایش انجمن مفصل ایران

۱۲-۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸

 

 

برنامه کامل کنگرهبرنامه فیزیوتراپی

در ادامه برنامه کامل کنگره را مشاهده می‌کنید.

در ادامه برنامه فیزیوتراپی کنگره را مشاهده می‌کنید.

پیوست‌ها

پاسخی بگذارید