یازدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

بارگذاری نقشه...

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: ۱۷ مهر ۱۳۸۲ - ۲۰ مهر ۱۳۸۲

مکان
تهران

دسته بندی‌ها


یازدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در مهرماه ۱۳۸۲ برگزار شد.

برنامه کنگرهتصاویر کنگره

پیوست‌ها

پاسخی بگذارید