یازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی

بارگذاری نقشه...

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۲۶ آذر ۱۳۹۵

مکان
هتل المپیک

دسته بندی‌ها


برگزارکننده: فدراسیون پزشکی ورزشی
زمان برگزاری: ۲۴ الی ۲۶ آذر ۱۳۹۵
ارسال مقالات: ۱۰ مهر ۱۳۹۵
مکان برگزاری: تهران، هتل المپیک

http://ifsm.ir/

دیدگاهتان را بنویسید