۲۱امین کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تاریخ و زمان
تاریخ برگزاری: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵ بهمن ۱۳۹۵

مکان
مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

دسته بندی‌ها


موضوع: دیدگاه های تازه در ارتوپدی
برگزارکننده: گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان برگزاری: ۱۴ الی ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
مکان برگزاری: تهران، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

 

دیدگاهتان را بنویسید