فرم درخواست عضویت انجمن جراحان ارتوپدی ایران

همکار گرامی، از این که مایل به عضویت در انجمن جراحان ارتوپدی ایران هستید بسیار خرسندیم.

لطفا پیش از شروع به پر کردن فرم، این مدارک را نزد خود آماده داشته باشید تا در مرحله آخر، پیوست کنید. با تشکر از همراهی شما.

  1. بیوگرافی علمی یا CV (به روز شده)
  2. کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
  3. کپی پروانه مطب
  4. عکس 3×4 (برای ارسال به انجمن ۳ قطعه عکس لازم است)
  5. فیش واریزی حق عضویت سالانه به مبلغ ۱۰ میلیون ریال به شماره کارت 5894637000057015 بانک رفاه به نام انجمن جراحان ارتوپدی ایران. (اصل رسید را برای ارسال به دفتر انجمن نزد خود نگاه دارید)

فرم درخواست عضویت انجمن جراحان ارتوپدی ایران

"*" indicates required fields

Step 1 of 3 - اطلاعات هویتی

تاریخ تولد شمسی*