صورتجلسه کمیته انتخابات مورخ ۳۱ تیرماه ۹۵

صورتجلسه کمیته انتخابات مورخ 31 تیر 95

صورتجلسه کمیته انتخابات مورخ ۳۱/۴/۹۵ اعضای حاضر:  آقایان دکتر فرشید باقری، دکتر رضا شهریار کامرانی، دکتر علی اکبر اسماعیلی جاه، دکتر سهیل مهدیپور، دکتر احمد هاشمیان در ابتدای جلسه اعضا مراتب تاسف و همدردی خود را بابت مصیبت وارده به استاد گرانقدر و عضو کمیته انتخابات انجمن ارتوپدی جناب آقای دکتر شاه […]

آگهی فراخوان ثبت نام کاندیداتوری هیت مدیره انجمن

فراخوان ثبت نام کاندیداتوری هیئت مدیره انجمن

با سلام خدمت اعضاء محترم انجمن ارتوپدی ایران به پیوست فایل آگهی فراخوان ثبت نام کاندیداتوری هیت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران به شماره ٢۶۴٧۵ به تاریخ ٩تیر ماه ١٣٩۵ چاپ در صفحه شماره ١٠ روزنامه اطلاعات جهت استحضارتان می باشد. لطفاً متن پیوست را جهت اعلام کاندیداتوری به دفتر […]