انتخابات هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی اطفال ایران

چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی اطفال ایران در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۵ با حضور اکثریت اعضاء در محل انجمن برگزار گردید. ابتدا ریاست انجمن جناب آقای دکتر تقی بغدادی در مورد امور انجمن صحبت هایی نمودند پس کاندیداها به معرفی خود پرداختند. انتخابات با حضور نماینده […]

جلسه مجمع عمومی عادی و انتخابات انجمن جراحان ارتوپدی اطفال

اطلاعیه انجمن جراحان ارتوپدی اطفال ایرانیان به شماره ۲۷۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۷۳۱۱ به اطلاع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی و انتخابات انجمن جراحان ارتوپدی اطفال در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۵ در ساعت ۱۰:۳۰ صبح در محل دفتر انجمن جراحان ارتوپدی ایران به نشانی: تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان […]