برنامه روز نخست کنگره (به روز شد)

همکاران گرامی با سلام و احترام برنامه روز نخست کنگره از این قرار است:     به روز رسانی: در ادامه تصاویری از افتتاحیه و برنامه‌های روز اول بیست و ششمین کنگره مشاهده می‌فرمایید: پیوست‌ها برنامه روز اول کنگره (۱۷۸ kB) تعداد دانلود‌ها: ۸۳۱ برنامه روز دوم کنگره (۱۸۳ kB) […]