اولین سمینار ارتوپدی بیمارستان معیری

اولین سمینار ارتوپدی بیمارستان معیری در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ با عنوان رادیوگرافی در ارتوپدی برگزار می‌شود. دبیر سمینار: استاد دکتر عکاشه سخنران: دکتر نظری زاده گروه هدف: متخصصین ارتوپدی، رادیولوژیست‌ها و پزشکان عمومی

بازدید دکتر غلامعلی عکاشه از بیمارستان شهید دکتر معیری

بازدید دکتر عکاشه از بیمارستان دکتر معیری

پیرو دعوت آقای دکتر نظری زاده ماهانی ریاست بیمارستان شهید دکتر معیری، از آقای دکتر عکاشه ریاست انجمن اتوپدی برای بازدید از بیماستان، دکتر غلامعلی عکاشه به این بیمارستان رفتند. تصاویر آن را در ادامه مشاهده می‌فرمایید.