طرح حفظ و حراست از تاریخ ارتوپدی کشور و اقدام انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اعضاء محترم جامعه ارتوپدی کشور با عرض سلام، احتراماً در راستای حفظ و حراست از تاریخ ارتوپدی کشور و ارج نهادن به مقام شامخ مفاخر، انجمن بنا دارد فایل مربوط به مشاهیر ارتوپدی کشور را تکمیل‌تر نماید. از جمله مواردی که می توان اشاره کرد: بنام بودن، علمی بودن، حسن […]