۹امین سمینار ارتوپدی تومورهای عضلانی – اسکلتی

انجمن جراحان ارتوپدی ایران شاخه خوزستان برگزار می‌کند: ۹امین سمینار ارتوپدی تومورهای عضلانی – اسکلتی ۷ الی ۸ بهمن ماه ۹۵ محل برگزاری کنگره: اهواز – فلکه فرودگاه – ابتدای شهرک نفت – بیمارستان بزرگ نفت – سالن کنفرانس ستاد بهداشت و درمان www.ahvaz.ir ioa_khz@yahoo.com