بیانیه سازمان نظام پزشکی در خصوص حقوق پزشکان

با سلام و احترام پیرو هجمه انتقادها و جوسازی‌ها علیه پزشکان و پزشک‌ستیزی که در جامعه رواج یافته است، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران یادداشتی را منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانید: پیوست‌ها بیانیه حقوق پزشکان (۱۶۱ kB) تعداد دانلود‌ها: ۷۲۳