خبرنامه شماره ۷۶ انجمن

همکاران گرامی با سلام و احترام خبرنامه جدید انجمن جراحان ارتوپدی ایران (ویژه نوروز و سال جدید) منتشر شد. در ادامه می‌توانید آن را دریافت نمایید. پیوست‌ها خبرنامه شماره ۷۶ انجمن (4 MB) تعداد دانلود‌ها: 9