کنگره ارتوپدی سالمندان دانشگاه علوم پزشکی تهران

با سلام و احترام خدمت اساتید محترم، به پیوست پوستر و برنامه همایش سالیانه دانشگاه تهران و پتا حضورتان ارسال میگردد تاریخ همایش :۱۷ الی ۱۹ آذر ماه بیمارستان امام خمینی سالن امام عنوان: ارتوپدی سالمندان – دارای ۱۱ امتیاز بازآموزی با توجه به محدودیت ظرفیت شرکت کنندگان لطفا در […]