دوره آموزشی چگونگی تنظیم یک سخنرانی علمی Faculty Education

  دوره آموزشی چگونگی تنظیم یک سخنرانی علمی Faculty Education توسط انجمن برگزار خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به فایل‌های پیوست مراجعه فرمایید. پیوست‌ها دوره آموزشی Faculty Education Program (110 kB) تعداد دانلود‌ها: ۵۴۹

دوره آموزشی چگونگی استخراج اطلاعات درست از منابع علمی «Data Extraction & Appraisal»

در راستای ارتقای سطح کیفی همایش‌های علمی، انجمن ارتوپدی ایران دوره‌های مدون آموزش در زمینه «چگونگی استخراج اطلاعات درست از منابع علمی «Data Extraction & Appraisal» برگزار می کند.نظر به اینکه داشتن این مهارت برای ارائه یک سخنرانی مفید و مؤثر، ضروری است، در آینده نزدیک ایراد سخنرانی در همایش‌های […]