دکتر احمدرضا طالبیان و دکتر مهدی بهاری

آگهی وفات انجمن جراحان ارتوپدی ایران

فقدان دو انسان بزرگ و دو تن از همکاران ارتوپد، جناب آقای دکتر احمدرضا طالبیان و جناب آقای دکتر مهدی بهاری مهربانی را به خانواده محترمشان و جامعه بزرگ ارتوپدی تسلیت عرض مینماییم و از خداوند بزرگ برای ایشان طلب آمرزش داریم. همچنین چهلمین روز درگذشت دکتر فیروز مددی را پاس […]