روز پزشک گرامی باد

همکاران گرامی روز پزشک را به شما تبریک می‌گوییم   با احترام انجمن جراحان ارتوپدی ایران

روز پزشک گرامی باد

انجمن جراحان ارتوپدی ایران روز پزشک را به جامعه محترم پزشکان تبریک میگوید.