پیام ریاست انجمن ارتوپدی ایران در مورد انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ماه

پیام جناب آقای دکتر رازی ریاست انجمن ارتوپدی ایران در مورد انتخابات شوراها ۲۹ اردیبهشت ماه دوستان و همکاران عزیز ملت شریف ایران در بیست و نهم اردیبهشت با شرکت در رفراندومى شگفت انگیز حماسهاى بزرگ آفرید. در این حماسه بزرگ خط مشى سیاسى، اجتماعى، فرهنگى کشور توسط ملت فرهیخته […]