اجرای جلسات ری لاوی سرجری در رشته های مختلف تخصصی

برای اولین بار در کنار دیگر برنامه های علمی کنگره جلسات ری لایو سرجری اجرا می‎گردد. ری لایو سرجری در واقع عمل های جراحی از پیش ضبط شده است که در جلسات مذکور بازپخش می گردد. سپس اساتید در مورد تکنیک ها و نحوه جراحی به صحبت پرداخته و با […]