معرفی میهمانان کنگره: Dr Ashok N Johari

Guest Speaker: Dr Ashok N. Johari ‎مهمان بیست و ششمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران ٣٠مهر تا ۴ آبان ماه١٣٩٧ ،محل برگزاری هتل المپیک