لیست نهایی امتیازات و هزینه ثبت نام پنجمین کنگره انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی

همکاران گرامی باسلام و احترام لیست نهایی امتیازات و هزینه ثبت نام پنجمین کنگره بین‌المللی دوسالانه انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی در ادامه آورده شده است.