کمیته آموزش

اعضای کمیته آموزش انجمن جراحان ارتوپدی ایران   رئیس جناب آقای دکتر منصور ابوالقاسمیان اعضای کمیته:   جناب آقای دکتر فریور لاهیجی   جناب آقای دکتر سید محمد جواد مرتضوی   جناب آقای دکتر محمد علی تحریریان     جناب آقای دکتر سهیل مهدی پور   جناب آقای دکتر امیررضا کچوئی […]