فراخوان ارسال مقاله برای کنگره ۲۵ انجمن جراحان ارتوپدی ایران

با سلام و احترام؛ به استحضار میرساند بیست و پنجمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران مورخ ۲۹ آبان تا ۳ آذرماه ۱۳۹۶ )۲۰۱۷ Nov 20-24( در تهران، هتل المپیک برگزار میگردد. از کلیه اساتید، همکاران و پژوهشگران این رشته و سایر تخصصهای مرتبط دعوت میشود با مشارکت فعال دربرنامه‌های متنوع کنگره […]