کورس پرستاری در بیست و ششمین کنگره انجمن

قابل توجه علاقه‌مندان شرکت کننده در بیست و ششمین کنگره انجمن کورس پرستاری در بیست و ششمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی به تاریخ چهارشنبه دوم آبان ماه ١٣٩٧ ساعت ٨:٠٠ الی ١٢:٠٠ در محل هتل المپیک برگزار میگردد.     برنامه کورس پرستاری را در ادامه مشاهده می‌فرمایید   پیوست‌ها […]