گزارش کار اردیبهشت ماه هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

همکاران ارجمند با سلام و احترام در اردیبهشت ماه امسال برنامه گروه ارتوپدی در جامعه جراحان برگزار شد که گزارش مفصل آن خدمت اعضاء ارسال گردید. مهمترین رخدادی که انجمن در جریان این برنامه در نظر گرفته بود دیدار همکاران جوان ارتوپد با هیئت مدیره ارتوپدی استماع دغدغه‌ها و سخنان ایشان […]