دکتر علی‌اصغر ابدی

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

مطب:وليعصر زعفرانيه خ مقدس اردبيلي پ 104ساختمان پزشکان 92

آبان - مصطفی خمینی

22014078 و 9 (مطب)

دکتر علی‌اصغر

ابدی

زانو