دکتر امیرشهریار آریامنش

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

مشهد

مشهد

بیمارستان قائم و طالقانی

دکتر امیرشهریار

آریامنش

ارتوپد، آرتروپلاستی زانو و هیپ