دکتر علیرضا اسدی

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

ستارخان ،بین حبیب الهی و تهران ویلا ،ک دهقان ،پ 14

بیمارستان پیامبران ،ابن سینا و شهدای یافت آباد (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

66519000

دکتر علیرضا

اسدی

ارتوپد