دکتر حمیدرضا آرتی

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اهواز

اهواز – خ آزادگان ،بیمارستان امام خمینی

بیمارستان امام خمینی

2216504 –0611

دکتر حمیدرضا

آرتی

ارتوپد و هیپ