دکتر حسین آزادی

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

خ ولیعصر ، پایین تر از سه راه توانیر ،ک شهید علی نعمتی ، پ 3 جنوبی ، ط اول

بیمارستان بانک ملی و شرکت نفت

88887045 88887046

دکتر حسین

آزادی

ارتوپد و زانو