دکتر کامران اسدی

عکس کاور خود را تغییر دهید

بارگذاری

عکس کاور خود را تغییر دهید


رشت – خ مطهری ، بین کلینیک فارابی و سه راه حاجی آباد ، ساختمان حکمت ،ط همکف

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

رشت

رشت – خ مطهری ، بین کلینیک فارابی و سه راه حاجی آباد ، ساختمان حکمت ،ط همکف

بیمارستان پور سینا ، گلسار و آریا

1313234010

دکتر کامران

اسدی

ارتوپد ،آرتروپلاستی و آرتروسکوپی