دکتر سید کاظم چابک

عکس کاور خود را تغییر دهید

بارگذاری

عکس کاور خود را تغییر دهید


شیراز– خ زند ،جنب بیمارستان سعدی ،ساختمان پزشکان پارسیان ،ط 2

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

شیراز

شیراز– خ زند ،جنب بیمارستان سعدی ،ساختمان پزشکان پارسیان ،ط 2

بیمارستان اردیبهشت

07112351509 07112358104

دکتر سید کاظم

چابک

ارتوپد،زانو و آسیبهای ورزشی