دکتر محمدرضا ادیب حاجی باقری

عکس کاور خود را تغییر دهید

بارگذاری

عکس کاور خود را تغییر دهید


بلوار کشاورز ،جنب بیمارستان ساسان ،ساختمان پزشکان ،پ 1 ،ط 11

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

بلوار کشاورز ،جنب بیمارستان ساسان ،ساختمان پزشکان ،پ 1 ،ط 11

بیمارستان پاستور نو

88964555

دکتر محمدرضا

ادیب حاجی باقری

ارتوپد