دکتر محمدرضا احمدی پور

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

کرمان

کرمان –خ استقلال ،ساختمان پزشکان حکیم ،طبقه اول

بیمارستان سیدالشهدا و رازی سیروس

3412744475

دکتر محمدرضا

احمدی پور

ارتوپد و زانو