دکتر محمد اخلاق نژاد

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

کلینیک بیمارستان پارسیان و پاستورنو

کلینیک بیمارستان پارسیان و پاستورنو

دکتر محمد

اخلاق نژاد

زانو ، تروما و هیپ