دکتر منصور آذربال

عکس کاور خود را تغییر دهید

بارگذاری

عکس کاور خود را تغییر دهید


خیابان ولیعصر،بالاتر از سه راه شهید شریعتی (سه راه عباس آباد )،پلاک 1/1045، طبقه اول

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

خیابان ولیعصر،بالاتر از سه راه شهید شریعتی (سه راه عباس آباد )،پلاک 1/1045، طبقه اول

بیمارستان پارس

88724442

دکتر منصور

آذربال

مفاصل مصنوعی ،هیپ و زانو