دکتر محمدرضا احمدی پور

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

کرمان

کرمان – خ استقلال – ساختمان پزشکان حکیم – ط 1

بیمارستان سید الشهدا ، حضرت فاطمه (کرمان) و رازی (فیروز)

2474475

دکتر محمدرضا

احمدی پور

ارتوپد